Oppdatert: Lokalisering av hovedsetet for det nye Møre og Romsdal politidistrikt

En høringsuttalelse fra LO i Ålesund og Omegn til Politidirektoratet.

revidert oppdatert utgave.

LO i Ålesund og Omegn er hovedorganisasjonen for LO sine fagforeninger Nordre Sunnmøre og omfatter Ålesund, Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Stordal, Nordal, Ørskog og Stranda.

LO i Ålesund og Omegn støtter Politidirektoratet sitt hovedargument ved å foreslå å legge hovedsetet for det nye Møre og Romsdal politidistrikt til Ålesund. Dette er en klok avgjørelse ut i fra den lokaliseringen som de andre nødetatene har i fylket vårt. I tillegg kommer Kystverkets og Nødmeldenettets  sentral i Ålesund. Dette er viktige aktører som må samvirke med hverandre for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det er en lang og kronglete kyststripe mellom Bergen og Trondheim, med fjorder og fjell som i en del sammenhenger kan ha mange utfordringer. Videre har fjellmassivet Åkerneset i Storfjorden på Sunnmøre, som er overvåket, med fare for at fjellpartiet kan rase ut. I tillegg er vår del av landet oppstykket, kommunikasjonsmessig med fjorder der eneste forbindelse er båt og ferger. Med dette som bakteppe, mener LO i Ålesund og Omegn at det er fornuftig og plassere det nye Møre og Romsdal politidistrikt, geografisk mellom Bergen og Trondheim.

Dette også i forhold til at Ålesund sjukehus er rangert som nr. 2 sjukehus i Helse Midt-Norge RHF, etter St. Olavs Hospital.

I Møre og Romsdal har det vært lansert to alternative for plasseringen av Møre og Romsdal politidistrikt, Ålesund eller Kristiansund. LO i Ålesund og Omegn er uroa for de andre nødetatene og som er lokalisert til Ålesund.

Vi vil forklare det på følgende måte:

Vi mener at alle nødetatene må ha en nær tilknytning og i samvirke med Møre og Romsdal politidistrikt, både i kriser, planlegging og øvelser. Dette er etter vår oppfatning hovedgrunnen til å plassere Møre og Romsdal politidistrikt til Ålesund.

Møre og Romsdal 110 sentral, er velfungerende og har svært høy kompetanse, noe som eksempelvis både Fjelltunulykka i 2008, og brannen om bord i hurtigruteskipet MS Nordlys i 2011 viser.

Møre og Romsdal 110-sentral KF har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på 110 om brann, redning og akutt forurensning for 36 kommuner i Møre og Romsdal. LO i Ålesund og Omegn mener at det vil være risikofylt og flytte 110 sentralen og tro at kompetansen kan beholdes.

Akuttmedisinsk Nødmeldetjeneste, AMK 113 vil ikke kunne etableres andre plasser en i Ålesund i Møre og Romsdal, dette av flere årsaker. Hovedårsaken er at det er utenkelig faglig og plassere 113 Helse, langt fra et sjukehus.  Selv i Ålesund er det utfordringer med rekruttering av operatører for å betjene 113. Eneste alternative plassering av 113 Helse, utenom Ålesund i vår region er St. Olavs hospital i Trondheim.

LO i Ålesund og Omegn, er i tillegg til å ha en god og forutsigbar nød og beredskapstjeneste i Møre og Romsdal opptatt av de ansattes behov for stabilitet, både i tjenestested og utvikling av kompetanse og arbeidsoppgave. Ved eventuell plassering av politimesterembetet utenfor Ålesund, vil det etter vår mening være kritisk for den forutsigbarheten. Dette vil gjelde både for tjenestested og kompetanseutvikling.

LO i Ålesund og Omegn, mener å plassere Møre og Romsdal politidistrikt utenom Ålesund vil på sikt rasere den gode nød – og beredskapstjenesten som vi har i Møre og Romsdal.

  1. november 2015

Kontaktpersoner:

Svein Tore Hess – leder LO i Ålesund og omegn Tlf. 479 77 305

Ivar Østrem Nestleder Tlf. 412 01 552

 

Dette innlegget ble publisert i Annet. Bokmerk permalenken.