LO-senteret, oversikt over ansatte

 I tillegg til LO og AOF har disse forbund og organisasjoner kontor med fast bemanning på LO-senteret


https://elogit.no/sites/elogit/files/elogitlogo_ny.png

EL og IT Forbundet er et LO-forbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Forbundet har over 38 000 medlemmer.

Leder: Bjørnar Dahle
Mobil: 913 36 770
Epost: bd@morenett.no

Distriktssekretær:     Jonny Breivik 

Mobil: 413 17 849
Epost: jonny.breivik@elogit.no
Hjemmeside: www.elogitmr.no


 

fellesforbundet_logo

 Fellesforbundet ble stiftet 8. mai 1988. De sju forbundene som står bak forbundet er Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund, Bekledningsarbeiderforbundet, Norsk Grafisk Forbund og Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet.

Fellesforbundet har  3 medarbeidere på Senteret:
1.   Fellesforbundet Sunnmøre 
Lerstadveien 508
6018 Ålesund
Åpningstid: kvar dag fra 07.00-08.00 til 15.00-1530.
tlf.: 915 87 955
e-post: sunnmore@fellesforbundet.org 
Ansatte:
Leder: Terje Trulssen
terje.trulssen@fellesforbundet.org
2. Avdelingssekretær: Kristoffer Domaas
kristoffer.domaas@fellesforbundet.org
Tlf.: 91587955
3. Ragnhild Aasen
ragnhild.aasen@fellesforbundet.org
Tlf.: 902 67 505


ff_logo

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 340 000 medlemmer.
Forbundet ble etablert den 17. juni 2003, etter en sammenslåing av Norsk Kommuneforbund (stiftet 1920) og Norsk helse- og sosialforbund (stiftet 1965).

Leder:  Ann-Mari Skarbø
fagforbundet.haram.sandoy@gmail.com
Mobil: 984 33 159
Epost: fagforbundetaalesund@outlook.com
Hjemmeside: http://avd214.fagforbundet.no/


fo-logo

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbund for over 28.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.
Kontakter er:

Fylkessekretær: Torill Brunsvik
99299927 | avd@fo-moreogromsdal.no
Fylkesleiar: Jarle Rovde
92 23 65 91 | leiar@fo-moreogromsdal.no

Mer info på deres hjemmesider: Om FO


 

ntaf_logo png bildeMøre og Romsdal Tranportarbeiderforening har kontor på LO-Senteret.

Tlf. 400 06 261
E-post: more.romsdal@transportarbeider.no

Leder er:  Jack Narve Sæther
Tlf.  930 45 541
jack.saether@transportarbeider.no

 


nnn-logo
NNN avd. 66 Sunnmøre Næringsmiddelforening deler kontor med LO i Ålesund og Omegn på adressen under.

Leder: Svein Tore Hess
nnnavd66@outlook.com
mobil 918 13 062

Mette Dale
epost mette.dale@nnn.no og mobil 900 36 591

NNN har nylig slått seg samme med NNN Søre Sunnmøre.
Det er også et kontor på TINE Meieri Vest i Ålesund .
Foreningen heter etter sammenslåingen med NNN Søre:

NNN-avdeling 66, Sunnmøre Næringsmiddelarbeiderforening
Lerstadveien 508
6018 Ålesund
Mobil:  474 67 948


AOF-logo

Arbeidernes Opplysningsforbund(Studieforbundet AOF) ble etablert 12. desember 1931 og er et studieforbund som bygger på kollektivt medlemskap av organisasjoner med individuelle medlemmer. Forbundet er sammensatt av faglige, politiske, sosiale og kulturelle organisasjoner innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv. (Wikipedia).

AOF Møre og Romsdal har to ansatte mot før tre.
Frode Ingebrigtsen
mobilnr. 91137 638  –  epost: frode.ingebrigtsen@aof.no
Sølvi I. Lid,
mobilnr. 928 31 560  –  epost:   solvi.lid@aof.no