HØSTENS VALG ER ET VALG FOR ET BEDRE SAMFUNNS OG ARBEIDSLIV

Ved stortingsvalget i 2013 fikk vi et borgerlig flertall på Stortinget, og det ble dannet en mørkeblå regjering med støtte fra KRF og Venstre.
Konsekvensene av dette ser vi nå, med  stor arbeidsledighet, et arbeidsliv hvor midlertidighet og kortsiktighet har overtatt og et  samfunn hvor økende forskjeller skyter fart.
Aldri før har så mange stått utenfor arbeidslivet!

Vi ser at endringene i arbeidsmiljøloven legger til rette for økt bruk av midlertidige
ansettelser. Endringer i arbeidstidskapittelet setter økende press på overtid og
arbeidstidsordnin
ger. De kollektive forhandlingene gjennom tillitsvalgte erstattes med direkt avtaler med den enkelte. I sum svekkes de ansattes rettigheter og arbeidsgivernes makt styrkes  ytterligere. Slik går arbeidslivet store skritt tilbake i tid – en tid mange tok for gitt var passert.

23 milliarder er gitt i skattelettelser, hvor det aller meste er gått til dem med de aller største  formuer i Norge, under dekke av at dette skulle gi økte investeringer og dermed skape fler arbeidsplasser.

Skattelettelsene til Solberg- regjeringen har blitt finansiert gjennom kutt i velferd og offentlig  virksomhet, salg av Statlig virksomhet og med tidenes økning i bruk av penger fra oljefondet.

I Norge er det nå behov for en helt annen politikk. En politikk for jobbskaping, bedre
og tryggere arbeidsliv og en samfunnsutvikling som reduserer de økte forskjellene!

Skal de økte forskjellene snus må vi få et rødgrønt flertall etter Stortingsvalget i 2017
som blant annet:

  • Snakker med og ikke til fagbevegelsen.
  • Reverserer beskatning på slutt vederlagsordningen.
  • Reverserer de negative endringene i AML og styrke loven ytterligere.
  • Styrker tilsynsmyndighetene i norsk arbeidsliv.
  • Intensiverer kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
  • Behandler EU/EØS-direktiver med arbeidslivsfaglig innhold som truer  tariffavtaler svært kritisk.
Dette innlegget ble publisert i Politikk. Bokmerk permalenken.