Ungdomsutvalget – LO Forum

 LO-Forum blir i 2016 erstattet av et mindre arrangement utført av LO i Ålesund og Omegn med hjelp av de fagforeningene som kan stille.

LO i Ålesund hadde også et ungdomsutvalg som besto av disse personene. Siden mange har flyttet har vi hatt problemer med å finne erstattere i 2016.

Ingvild Egeland fra Industri og Energi var leder. (fratredt 2016)

Styremedlemmer:
Tore Duestøl     nestleder       NSF  – aktiv
Peter Kalvatn    sekretær     HK
Andreas Aarseth  arrangementsansvarlig  El&It
Frank Torsvik – Fellesforbundet
Synnøve Bjørhovde – NTL

epostadressen til ungdomsutvalget er
ungdomsutvalget@loiaalesund.no

LO-Forum har egen Facebookside (nytt vindu)