Styremøte 31. januar 2017

Det første styremøte i 2017 ble avholdt den 31. januar
og ikke den 24. som publisert her – jeg beklager feilen.

Protokoll fra møtet:

Agenda

Sak 43-2016/17 Innkalling og saksliste

Innkalling godkjent

Saksliste godkjent

Enstemmig vedtak

Sak 44-2016/17 Godkjenning av protokoll fra møtet på Stranda | den 13. desember 2016

Enstemmig vedtak

Sak 45-2016/17 Orienteringssaker – innkomne saker

  1. AOF Norge har foretatt en omorganisering og i den forbindelsen har Ivar forfattet et brev på vegne av styret i LO i Ålesund og Omegn til Landsorganisasjonen i Norge.
  2. Protokoll fra styret i LO Møre og Romsdal fra den 06.01.2017.

Til orientering

Sak 46-2016/17 Fagpolitiske konferansen den 3. februar 2017

Fra styret stille Helge Kvame og Jeppe Jelle.

Til orientering

Sak 47-2016/17 Fordeling av kontingent, jf. vedlegg

Ivar informerer om fordelingen av kontingenten.

Til orientering

Sak 48-2016/17 Statussituasjonen for LO – Senteret, med eventuell planer for flytting – status

Det har vært møte med huseier om forbedringer på senteret, med det er ikke noe som er blitt avtalt enda. Venter fortsatt på svar fra Tess om husleie.

Til orientering

Sak 49-2016/17 Brev fra Norsk Havnearbeiderforening ang. konsekvenser i forhold til Høyesterettsdommen jf. Vedlegg

Bjørn forteller kort om kampen havnearbeidene har. Forslag fra Jeppe om å videresende brevet fra Norsk Havnearbeidere til flere fagforbund i distriktet. Ivar foreslår at LO i Ålesund og Omegn bidrar med 5000,- til Norsk Havner arbeiderforening.

Enstemmig vedtak

Sak 50-2016/17 Fylkeskongressen – innspill til landsmøtedelegater

Det er kommet forslag om leder Ivar Østrem og på vara Bjørn Steffensen til å stille.

Enstemmig vedtak

Sak 51-2016/17 Politiske aktivitet, planlegging jf. Handlings – Aktivitetsplan

Det er kommet forslag om følgende datoer og steder for stand.

  • 25. februar i Haram
  • 11. mars i Ålesund
  • 25. mars i Stordal

Til orientering

 

Sak 52-2016/17 Eventuelt

  1. Ivar skal skrive et innlegg (ytring) ang Romsdalsaksen for å sette den mer i fokus.
  2. Styremøter for dette halv år er satt til:
  • 28. februar kl.18.00
  • 21. mars kl.18.00
  • 25. april kl.17.00

Årsmøtet blir 25. april kl. 18.00

Dette innlegget ble publisert i møterapporter. Bokmerk permalenken.