Styremøteprotokoll (rev) 28. februar 2017

(NB denne siden er en lett korrigert utgave av protokollen)

Agenda

Sak 53-2016/17

                   Innkalling og saksliste 

Innkalling godkjent  Saksliste godkjent

                                               Enstemmig vedtak                                      

Sak 54-2016/17                   

Godkjenning av protokoll fra møtet nr. 7 – 31. januar 2017.
 Enstemmig vedtatt godkjent

Sak 55-2016/17


Orienteringssaker – innkomne saker

 1. Romsdalsaksen kontra Møreaksen, leder Ivar Østrem legger frem det som ble skrevet og publisert.
 2. Invitasjon fra Norsk Arbeidsmandsforbunds årsmøte 2017, for å høre på Frank Aarebrot sin innledning om Fagbevegelsens historie i Norge og Anita Johansen forbundssekretær i Norsk Arbeidermandsforbund, innledning om Stortingsvalget 2017.
 3. Invitasjon til valgkampmøte fra Ålesund Arbeiderparti  og Vestnes Arbeiderparti. Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO, er der den ettermiddagen.
 4. Invitasjon som tilskuer til FYKO (Fylkeskonferanse for ungdom) 2017, valgkampdebatten 2017.

Sak 56-2016/17   

                 Tilbakemelding fra Fylkeskonferansen 2017

                                                Ivar Østrem informerte om Fylkeskonferansen:

 • LO-kongressen,- ingen av våres forslag kom inn.
 • Det kom inn forslag om å få regionale LO-avdelinger, LO i Ålesund og omegn vil da eventuelt tilhøre Trøndelag.

Sak 57-2016/17

                    Statussituasjonen for LOsenteret, med eventuell planer for flytting .

                                             Vi har nå sett på TESS-lokalene, de ser veldig bra ut. Frode Ingebrigtsen (AOF) skal forhandle om pris. Ved oppsigelse av nåværende kontrakt er det nok at LO sier opp den avtalen, da alle andre forbund leier med LO.                                               Det ble foreslått at ved en eventuelt ny leiekontrakt skal  LO står som hovedleietaker der de andre forbund og foreninger skriver kontrakt med LO i Ålesund og Omegn. Gjerne ett til to år omgangen, med ett til to år oppsigelse(? – red. anm.)

Sak 58-2016/17

                    Økonomisk gjennomgang av LO i Ålesund og Omegn v/kasserer

                                                Lars A Grønningsæter informerte om regnskapet. LO-kontoret i Oslo er sene med utbetalingene fra kontingentene fra i fjor. Han skal sette opp et regnestykke og sende til dem og leder eller kasserer ringer til dem.

 Sak 59-2016/17

                    Brev til AOF Norge med svar

                  Vi fikk svar om at AOF ikke skal svekkes og må bare vente og se hva som skjer.

Sak 60-2016/17                   

Politiske aktivitet, planlegging jf. Handlings – Aktivitetsplan – oppdatering

 1. Invitasjon til være med på stand Grunderdagen Start Ålesund den 26.april på NTNU Ålesund.
 2. LOs ungdomsutvalg i Møre og Romsdal spør om vi vil være med å spleise på stand til Grunderdagen, som koster 7000,-. Forslag om å bevilge kr. 3000,-.
  Enstemmig vedtatt

Sak 61-2016/17

                    Søknad om midler til markering av Kvinnedagen den 8.mars i Ålesund

  LO i Ålesund og omegn bevilger 3000,-.   Vedtatt 8 mot 1 stemme

Sak 62-2016/17                   

Eventuelt

 1. I forbindelsen av fornying av parole «For et sosialistisk Norge», kalles Ivar Østrem inn til parolemøte.
 2. Spørsmål fra Terje Trulssen om å øke bidraget til 1.mai komiteen (i Ålesund), da utgiftene til underholdning øker.
 3. Jeppe Jelle spør om det samme beløpet til 1.mai feiring på Stranda i år som i fjor.

 

Dette innlegget ble publisert i Møter, møterapporter. Bokmerk permalenken.