Årsberetning for LO i Ålesund perioden2016-17

Styret i LO i Ålesund og omegn har bestått av:

Leder:                                Ivar Østrem
Nestleder:                         Helge Kvame
Sekretær:                          Beathe Lillevik
Kasserer:                           Lars A. Grønningsæter
Styremedlem:                  Henrik Blomvik
Styremedlem:                  Jens P.  Jelle
Styremedlem:                  Bjørn Steffensen
Styremedlem:                  Jack Sæther
Styremedlem:                  Knut Beitveit
Styremedlem:                  Roy Berstad
Ungdoms-tillitsvalgt:     Henning Andersen
Personlig vara ung.:        Archana Shilanth
Vara til styret                    1. Terje Trulssen
Vara til styret                    3. Karl Olsen
Vara til styret                    4. Svein Tore Hess
Vara til styret                    5. Jeanita Kvistad
Vara til styret                    6. Tore Duestøl

 

Ungdomsutvalg:

Leder:           Henning Andersen    Post kom             Ålesund

Nestleder:    Archana Shilant     Fagforbundet         Stranda

I styret satt:

Tore Duestøl    NSF  Sykkylven
Jeanita Kvistad    Fagforbundet   Ålesund
Frank  Rune Torsvik       FF    Haram
Synnøve Bjørhovde      NTL   Ålesund
Andreas Aarseth  EL&IT       Haram
Camilla Perander  HK Ålesund

LOs Fylkeskonferanse:

Leder:          Ivar Østrem
Nestleder:  Helge Kvame
Vara 1:        Ungdomstillitsvalgt
Vara 2:        Sekretær
Vara 3:       Jens P. Jelle
Vara 4:       Terje Trulssen
Vara 5:       Beathe Lillevik
Vara 6:       Archana Shilant

Samarbeidskomiteen:

Leder:                                  Ivar Østrem
Ungdomstillitsvalgt:       Henning Andersen
Terje Trulssen

Arbeidsutvalg:

Leder:                                  Ivar Østrem
Nestleder:                         Helge Kvame
Sekretær:                           Beathe Lillevik
Kasserer:                            Lars Grønningsæter
Ungdomstillitsvalgt:       Henning Andersen

 

Revisor:

Asbjørn Måløy
Gunnar Skorgevik
Vara       Geir Svendsen

Arrangementskomiteen Ålesund

Leder:   Louise Langhaug Hansen, Ålesund
Johan Kristiansen,  Ålesund 01.06.17-01.06.18
Terje Trulssen, Skodje
Beathe Lillevik, Ålesund
Tore Duestøl,  Sykkylven 

Arrangementskomiteen Stranda:      Velges av styret i Møteplassen-Stranda

 

Utsending til årsmøte Møteplassen-Stranda:

Leder: Ivar Østrem
Nestleder:                         Helge Kvame
Sekretær:                           Beathe Lillevik
Vara 1             Terje Trulssen
Vara 2              Louise Langhaug Hansen
Vara 3              Jens P. Jelle
Vara 4             Magnhild Øye

 

Utsending til Storfjord kulturhus BA, Stranda:

Nestleder:            Helge Kvame
Vara                      Kjellmar Aure

 

Valgkomiteen:

Leder:  Terje Trulssen, Skodje

Kjellmar Aure           Stranda

Svein Tore Hess        Ålesund

Ungdomstillitsvalgt:   Henning Andersen  Ålesund

 

Aktivitet for LO i Ålesund og Omegn i perioden:

I perioden har vi avviket 10 styremøte og behandlet 77 saker.

Vi har 9629 aktive medlemmer per 1/1-17 innenfor LO i Ålesund og omegn sitt ansvarsområde.

 • Saker som vi har behandlet er forslag til Nominasjonsprosessen Arbeiderpartiet Møre og Romsdal
 • LO i Ålesund og Omegn har deltatt i det som er landets største demokratiske debatt, nemlig LOs medlemsdebatt. Vi vi har levert bidrag til blant annet strukturdebatten i LO som skal vedtas på kongressen i mai.
 • Videre har LO i Ålesund og Omegn vært engasjert i AOF Norge sin omorganisering. Denne omorganiseringen medfører at AOF Møre og Romsdal fratas ansvaret for å gjennomføre Moto-kurs i fylket. Dette betyr etter vår mening en betydelig svekkelse av avdelingen sitt økonomiske fundament.
 • Vi har foreslått at vedtaket omgjøres og at AOF Møre og Romsdal skal ha ansvaret for gjennomføring av Moto-kurs i Møre og Romsdal og betjene forbundene og LO i fylket. Denne saken sendte vi over til LO Fylkesmøtene og fikk en enstemmig uttalelse som nærmest krever at disse omstruktureringene blir vurdert på nytt. Det er viktig at denne saken blir fulgt opp av forbundene, sammen med LO i Ålesund og Omegn.
 • LO i Ålesund og Omegn har også levert ytringer, der vi er kritisk til fjordkryssingen for E-39 mellom Ålesund og Molde. Vi mener at Romsdalaksen må utredes og vurderes som et alternativ til Møreaksen.
 • LO i Ålesund og Omegn har vedtatt en omfattende handlingsplan som har som formål å skifte ut den Blåblå regjeringen ved høstens valg. Handlingsplanen er i stor grad knytt til samarbeid med den Rødgrønne fløyen i norsk politikk. Leder har vært på stand blant annet i Ålesund sentrum for å fremme vårt alternativ der de rødgrønne partiene var representert. Videre har LO i Ålesund ved leder vært pådriver/initiativtaker til å etablere Sunnmøre politiske forum. Dette er et tiltak for å fremme sosialdemokratisk politikk og støtte opp om de rødgrønne verdiene. Medlemmer i dette forumet er foruten LO i Ålesund og Omegn, LO på Søre Sunnmøre og Arbeiderpartilagene på Sunnmøre. Hensikten med dette tiltaket er å komme tettere på politikken, få til mer forpliktende samarbeid, sammen med å få en helhetlig samordnet trykk på viktige områder for Sunnmøre spesielt og Møre og Romsdal generelt. Vi har forventninger til at dette forumet vil komme i mer konkret dialog, spesielt knyttet til kommunal aktivitet og sosial dumping. Som konkret tiltak skal Sunnmøre politiske forum arrangere åpent møte på Spjelkavik Omsorgssenter den 4. april, der tema er «hva er viktig for deg», med blant andre Yngve Hågensen. Både Norsk Arbeidsmannsforbund, Fagforbundet på sjukehuset og i Ålesund kommune har støttet dette opplegget, økonomisk sammen med LO i Ålesund og Omegn.

Oppsummert har LO i Ålesund og Omegn i perioden vært engasjert i:

 • Norsk Folkehjelp (økonomisk støtte)
 • Valgkampen 2017
 • mars arrangement i Ålesund (økonomisk støtte)
 • 1 mai-arrangement med veteranfest
 • Forslag til LO fylkeskonferanser
 • Møteplassen Stranda
 • Trondheimskonferansen
 • Årsmøte møteplassen Stranda
 • Standbesøk Studentservice, Høgskolen, Ålesund – (økonomisk støtte)
 • LO fylkeskonferanse
 • Faglig politiske konferanse
 • Møter i valgkamp forberedelser sammen med Ålesund Ap
 • Sommerpatruljen
 • FyKo (fylkeskonferansen)
 • Sunnmøre politisk forum

Ungdomsutvalget:

Ungdomsutvalget har vært aktivt i samarbeid med LO i Møre og Romsdal. LO i Ålesund og Omegn har ikke klart å bygge opp det engasjementet som var i eksempel 2015. Slik som ungdomsaktiviteten er organisert er vi avhengig av ildsjeler. Videre er det viktig å være tett på den ungdomsutvalget i LO Møre og Romsdal. Aktiviteten som skjer i forbundene i vårt nærområde er etter vår oppfatning alfa og omega for et godt ungdomsarbeid. Det kan ikke være tvil om at ungdomsaktiviteten i forbundene må styrkes og intensiveres. LO i Ålesund er beredt til å ta et ansvar for å samordne denne aktiviteten som det enkelte forbund iverksetter innenfor dette viktige området.

Ungdomstillitsvalgt Henning Andersen, meldte til styret i vår om at han trekker seg på grunn av personlige årsaker.

 

Forbund knyttet til Landsorganisasjonen i Norge:

 1. Arbeiderbevegelsens Presseforbund
 2. EL og IT Forbundet
 3. Fagforbundet
 4. Fellesforbundet
 5. Fellesorganisasjonen (FO)
 6. Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
 7. Handel og Kontor (HK)
 8. Industri Energi (IE)
 9. Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)
 10. Norges Offisersforbund (NOF)
 11. Norske Dramatikeres Forbund
 12. Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF)
 13. Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)
 14. Norsk Flygerforbund
 15. Norsk Lokomotivmannsforbund (N.L.F.)
 16. Norsk Manuellterapeutforening (NMF)
 17. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
 18. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)
 19. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
 20. Skolenes landsforbund (SL)
 21. Norsk Sjøoffiserforbund

 

Planlagte aktiviteter 2017:

LO i Ålesund arrangerer 1. mai i Ålesund med veteranfest i Ålesund rådhus. Videre vil vi delta på 1. mai markering på Stranda som går av stabelen den 30. april på møteplassen på Stranda. Årets første mai taler er partisekretær Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.

Det er viktig i tiden som kommer, å arbeide tetter opp imot forbundene for å få til økt og sterkere trykk for å få en ny regjering etter valget til høsten. I den sammenheng er det kanskje betimelig og minne oss på at LO i Ålesund og Omegn sin hovedoppgave er «og samordne de tilsluttende fagforeninger/avdelinger faglige og politiske virksomhet, for på den måten, ved gjensidig solidarisk samvirke, og skape enhet i arbeidet for å fremme og samordne lønnstakerens faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser». (formålsparagraf for lokalorganisasjonen)

LO i Ålesund vil sammen med LO Stat og Fagforbundet avd. 376 Helse Sunnmøre markere seg for å oppmuntre folk til å delta i valgkampen og til å bruke stemmeretten til høsten

Styre i LO i Ålesund vil takke våre samarbeidspartnere, aktive forbund for samarbeidet i årsmøteåret.

På vegne av styret, vil jeg takke alle våre forbund og medlemmer for den innsatsen som de har vist i denne årsmøteperioden.

For styret 24.april 2017.

Ivar Østrem

Leder

Dette innlegget ble publisert i Annet. Bokmerk permalenken.