Protokoll fra siste styremøte (nr.10) for perioden 2016-17

 

Protokoll fra styremøte nr. 10

Møtested:     LO Senteret Ålesund

Møtetid:        Tirsdag den 25. april 2017, kl. 1700 – 1745

Styret 2016/17:

 

Leder:                                  Ivar Østrem

Nestleder:                         Helge Kvame

Sekretær:                           Beathe Lillevik

Kasserer:                            Lars Grønningsæter

Styremedlem:                  Jeppe Jelle

Styremedlem:                  Bjørn Steffensen

Vara til styret                    1. Terje Trulssen

 

Meldt avbud:

Ungdomstillitsvalgt:       Henning Andersen

Personlig vara ung.:       Archana Shilanth

Styremedlem:                  Henrik Blomvik

Styremedlem:                  Knut Beitveit

Styremedlem:                  Roy Berstad

Styremedlem:                  Jack Sæther

Vara til styret                    4. Svein Tore Hess

Vara til styret                    5. Jeanita Kvistad

Vara til styret                    3. Karl Olsen

Vara til styret                    6. Tore Duestøl

 

Styremøte nr. 10 – 2016/17

Agenda

Sak 72-2016/17                   Innkalling og saksliste

                                               Innkalling godkjent

Saksliste godkjent

Enstemmig vedtak

Sak 73-2016/17                    Godkjenning av protokoll fra møtet nr. 9 – 28. mars 2017

                                               Enstemmig vedtak

Sak 74-2016/17                   Orienteringssaker – innkomne saker

  1. Norsk Folkehjelp søker støtte

Til orientering

Sak 75-2016/17                   Paroler til 1. mai, status o.l.

Møte etter årsmøte

Sak 76-2016/17                    Årsmøte saker. Innkomne saker, innstilling fra styret

                                                Det ble en rask gjennom gang av innkomne saker og innstilling fra styret.

Til orientering

Sak 77-2016/17                   Søknad om støtte for 4. mai

I forbindelsen med dialogmøte den 4. mai kommer Yngve Hågensen hit for å løfte debatten, fakturerers LO i Ålesund og omegn for hotellovernatting.

Til orientering

 

Sak 78-2016/17                    Eventuelt

                                                Det har kommet et forslag til ny husleiekontrakt fra Tess.

Til orientering

 

Ivar Østrem                                                                                         Beathe Lillevik
-leder-                                                                                                 -sekretær-

Tlf. 497 77 305/412 01 552

Dette innlegget ble publisert i Annet. Bokmerk permalenken.